Home

Laat Shafqat en Shagufta vrij!

Het ter dood veroordeelde echtpaar Shafqat en Shagufta moet door Pakistan worden vrijgelaten uit de dodencel en worden vrijgesproken van godslastering. Die oproep doen Stichting HVC en de ChristenUnie, ondersteund door SDOK, CDA, SGP en Jubilee Campaign aan de overheid van Pakistan.

Ook vragen wij de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken en de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse zaken en Veiligheidsbeleid, alles in het werk te stellen hun levens te beschermen.

Medio februari zullen de handtekeningen worden aangeboden aan Minister Blok van Buitenlandse Zaken, aan de ambassadeur mr. Shujjat Ali Rathore van de Pakistaanse ambassade in Nederland en aan vice-president Borell, Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse zaken en Veiligheidsbeleid van de EU.

Meer informatie

Petitie

Wij, burgers en ingezetenen van het Koninkrijk der Nederlanden,

Constateren

  • Dat al het voorliggende bewijs erop wijst dat het echtpaar Shafqat en Shagufta in Pakistan ten onrechte ter dood veroordeeld is en dat hun recht op een eerlijk proces in ernstige mate geschonden is,
  • Dat het hoger beroep in deze zaak al jaren wordt uitgesteld of niet in behandeling genomen wordt, waardoor Shafqat en Shagufta al jaren ten onrechte in de dodencel verblijven,
  • Dat de eenzame opsluiting van zowel Shagufta als de gehandicapte Shafqat fysiek en psychisch diepe sporen trekt,
  • Dat hun kinderen de afgelopen jaren zonder hun ouders moeten opgroeien.

en verzoeken

De overheid van Pakistan het echtpaar zo snel mogelijk vrij te spreken van blasfemie en beide stante pede vrij te laten.

En

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Minister Blok, en de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, vice-president Borell, alles in het werk te stellen hun levens te beschermen. Daarbij op te trekken samen met de internationale gemeenschap en daar waar nodig samen te werken met organisaties die de zaak van dit echtpaar bepleiten.

Deze petitie is inmiddels gesloten en aangeboden aan de de ambassadeur mr. Shujjat Ali Rathore van de Pakistaanse ambassade in Nederland.